termingebyr

Hoyeste gebyrene

Dette er bankene med høyeste og laveste gebyrene

De tre tabellene viser summen av etableringsgebyr og termingebyr på henholdsvis ett, fem og ti år. Vi har tatt med de 10 långiverne med de høyeste gebyrene, og de 10 laveste.Sett på ett års sikt har Ørland Sparebank høyest gebyrer. I den banken er etableringsgebyret på 4.500 kroner, og termingebyret...

Effektiv og nominell rente1

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente ?

Hva er nominell rente?Nominell rente på lånet, er kun renten og dermed er ikke andre kostnader ved lånet medregnet som etableringsgebyr, termingebyr og lignende.Det er lett å se seg blind på den nominelle renten når du sammenligner lån, fordi det ofte er denne renten banker og andre långivere markedsfører. Vi...