Bedriftsøkonomi

Hva handler microøkonomi om?

Hva handler Microøkonomi om ?

Markedsteori og prinsipper i mikroøkonomiMicroøkonomi er en gren av økonomien som fokuserer på individuelle aktørers atferd og beslutninger i markedet. Den tar for seg hvordan individer, bedrifter og husholdninger tar valg om produksjon, forbruk og handel.En viktig del av microøkonomi er markedsanalyse. Dette innebærer å studere tilbud og etterspørsel etter...