Resesjon hoyere rente inflasjon

Hva betyr resesjon – og hva betyr det for deg ?

Nedgangstider er notorisk vanskelig å forutsi. Det eneste vi vet med sikkerhet er at man lurer et sted i fremtiden. Det kan være år unna, men det er smart å anta at det kan falle ned når som helst. Inkludert akkurat nå. Faktisk kan det skje noe mens jeg skriver dette. Det finner vi faktisk …

Resesjon

Verdensøkonomien styrer mot resesjon – disse landene skal sørge for solid økonomisk vekst

I en verden på vei mot resesjon, letes det etter land som kan levere solid økonomisk vekst. Vietnam og India har forberedt seg lenge på å bli et alternativ til Kina for internasjonale storselskaper. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og det Asiatiske utviklingsbanken (ADB) har kuttet vekstprognosene land og økonomier de dekker i september for …