Dnb nordea hever renten

Nordea og DNB hever rentene

Storbankene varsler at renten på boliglån og innskudd økes med inntil 0,5 prosentpoeng, etter Norges Banks renteheving før helgen. – Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 22. september, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, …

Norske kroner kronekurs renter

Rente og kronekurs

Er det varmt eller kaldt? Renter og kronekurs kan fortelle oss mye om «temperaturen» i økonomien. Renter er kostnaden for å låne penger. Renten påvirker hvor mye penger bedriftene og husholdningene kan benytte til forbruk og investeringer. Det er Norges Bank som har ansvar for å fastsette styringsrenten, som er renten på bankenes innskudd i …

Styringsrenten opp

Rentebeslutning september 2022 – renten opp 0,5 prosentpoeng

Styringsrenten settes opp til 2,25 prosent Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november. Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn …

Bank sette rente

Hvordan setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten. Som finansnæringens hovedorganisasjon kan Finans Norge bidra til å forklare hvilke elementer som påvirker vurderingen de 130 banker som opererer i Norge må gjøre i fastsettelsen av …

Inflasjon norges bank darligere rad

Norges Bank vil at du skal få dårligere råd

Inflasjon, styringsrente og prisstigning er tre hete ord akkurat nå. Men hva betyr de og hvordan henger de sammen? Og kanskje enda viktigere, hvorfor skal renten gå opp så mye akkurat nå? Det korte svaret: For at du og jeg skal få dårligere råd. Det litt lengre svaret: Ved at vi får dårligere råd, bruker …