Rente og kronekurs

Norske kroner kronekurs renter

Er det varmt eller kaldt? Renter og kronekurs kan fortelle oss mye om «temperaturen» i økonomien.

Renter er kostnaden for å låne penger. Renten påvirker hvor mye penger bedriftene og husholdningene kan benytte til forbruk og investeringer.

Det er Norges Bank som har ansvar for å fastsette styringsrenten, som er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Renten har gjennomslag til økonomien gjennom flere kanaler, blant annet prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørsel etter lån. På den måten påvirker endringer i styringsrenten «temperaturen» i norsk økonomi.

Kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én enhet av en annen valuta. En styrking av kronen betyr at man må betale færre norske kroner for å kjøpe utenlandsk valuta, mens en svekkelse av kronen betyr at man trenger flere norske kroner for å kjøpe utenlandsk valuta

Kronekursen påvirkes også av rentenivået. Når renten er høy i forhold til andre land, vil det være gunstig for utlendinger å plassere penger i Norge. Og når flere kjøper kroner, så stiger kronekursen.

Når kronekursen styrkes betyr det at vi kan kjøpe varer i utlandet billigere. Men det betyr også at norske varer blir dyrere å selge i utlandet. For den delen av næringslivet som konkurrerer med utlandet er sterk krone derfor en ulempe.

Les hele artikkelen på Ungokonomi.no

You may also like...