Hvorfor skal renten opp ?

Hvorfor skal renten opp

Under koronapandemien stupte rentene i hele den vestlige verden, også i Norge, der styringsrenten ble satt til 0. Nå må sentralbankene gjøre retrett.

Torsdag venter de fleste økonomer at Norges Bank øker rentenivået. Spørsmålet er om økningen blir 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Enkelte har til og med antydet en «sjokkheving» på 0,75 prosentpoeng.

Men hvorfor skal rentene opp nå?

Det er flere grunner til det, påpeker sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom:

  • Aktivitetsnivået i økonomien har vært sterkere enn Norges Bank ventet
  • Det er høyt kostnads- og prispress samt høy lønnsvekst
  • Sterkere oljepris enn ventet
  • En svakere krone enn antatt

– Dersom vi ikke skulle få en renteheving på 0,5 prosentpoeng denne uken, får vi det i løpet av høsten, sier Due-Andresen til E24.

You may also like...