Nesten 1 av 10 nordmenn sa de hadde hatt økonomiske problemer det siste året

Okonomisk hodepine

Nesten en av fem har opplevd alvorlig sykdom blant sine nærmeste det siste året. En av syv har opplevd dødsfall.

Økonomiske problemer er også vanlig. Nesten hver tiende person i Norge har opplevd dette de siste 12 månedene.

SSB har i flere år spurt nordmenn om hvilke alvorlige livshendelser de har vært gjennom de siste 12 månedene eller de siste årene. Drøyt 17.000 personer svarte da den siste undersøkelsen ble gjort i fjor.

Sykdom og vold

Nesten 7 prosent av alle de spurte hadde de siste tolv månedene selv vært utsatt for alvorlig sykdom eller fått en alvorlig skade.

En like stor andel hadde opplevd arbeidsledighet.

Fysisk vold rammer et sted mellom 1 og 3 prosent av befolkningen hvert år, avhengig av hvilke former for vold vi ser på.

I alt 3 prosent oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

You may also like...