Rentebanen – renteutviklingen neste årene

Rentebanen

Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Den spår en ytterligere renteoppgang på 1,85 prosentpoeng i løpet av tre år.

Hvert kvartal legger Norges Bank ut «Pengepolitisk rapport». I denne rapporten kommer de også med sin rentespådom («rentebanen») for de nærmeste årene.

Dette er altså hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover, det er ingen fasit på hva de kommer til å beslutte fremover. Denne vil endre seg fra kvartal til kvartal, slik andre analysemiljøer også endrer sine spådommer.

Slik er rentebanen

Det blir regnet ut et vektet rentesnitt for hvert kvartal, til og med 31.12 2025. Utgangspunktet er styringsrenten, som sist ble justert 23.juni 2022 opp til 1,25 prosent.

I tabellen under har vi også tatt med hva boliglånrenten vil ligge på ut fra nivået på rentebanen. Da har vi forutsatt at boliglånsrenten vil ligge 1,50 prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Det aller laveste nivået ligger litt under på de billigste boliglånene. Men her er det først og fremst utviklingen som teller.

TidsintervallStyrings-renteBoliglåns-rente
01.07.2022 – 30.09.20221,39%2,89%
01.10.2022 – 31.12.20221,99%3,49%
01.01.2023 – 31.03.20232,53%4,03%
01.04.2023 – 31.06.20232,87%4,37%
01.07.2023 – 30.09.20233,04%4,54%
01.10.2023 – 31.12.20233,10%4,60%
01.01.2024 – 31.03.20243,09%4,59%
01.04.2024 – 31.06.20243,08%4,58%
01.07.2024 – 30.09.20243,04%4,54%
01.10.2024 – 31.12.20242,99%4,49%
01.01.2025 – 31.03.20252,93%4,43%
01.04.2025 – 30.06.20252,85%4,35%
01.07.2025 – 31.09.20252,77%4,27%
01.10.2025 – 31.12.20252,68%4,18%

Boliglånsrenten er her ikke den laveste oppnåelige boliglånsrenten, men ikke så mye høyere heller.

You may also like...