Hva er en rentebane – og hva betyr det?

Rentebanen prognose okonomi

Rentebanen – en prognose for styringsrenten

I forbindelse med hvert pengepolitiske vedtak, normalt fem ganger i året, foretar hovedstyret en vurdering av utviklingen i styringsrenten som skal til for at pengepolitikken skal være velbalansert. Den viktigste begrunnelsen for å offentliggjøre hovedstyrets vurdering av den fremtidige utviklingen i styringsrenten er at den vil hjelpe Norges Bank til å forklare allmennheten og aktørene i finansmarkedene hvordan Norges Bank vurderer retningen for pengepolitikken og dermed fremtidig interesse. rateutviklingen. Dette vil gjøre pengepolitikken lettere å forstå, å forutsi og å evaluere.

Rentebanen er en prognose, ikke et løfte

Det er imidlertid viktig å understreke at Norges Bank ved å presentere sitt syn på hva som er en passende bane for styringsrenten, ikke har forpliktet seg til noen spesiell fremtidig pengepolitikk. Som ved alle andre vurderinger vil renteprognosen måtte revideres på grunnlag av ny informasjon mottatt om den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og hvilke effekter dette kan ha på utsiktene for inflasjon og økonomisk aktivitet. Derfor er det alltid en viss usikkerhet rundt den fremtidige renteutviklingen i Norge på samme måte som det er usikkerhet rundt den generelle fremtidige utviklingen i økonomien.

You may also like...