Hvilken rolle spiller verdensbanken (IMF) ?

Verdensbanken

Verdensbanken er en internasjonal utviklingsorganisasjon eid av 187 land. Dens rolle er å redusere fattigdom ved å låne ut penger til regjeringene til de fattige medlemmene for å forbedre økonomien deres og forbedre levestandarden til folket.

Banken er også et av verdens største forskningssentre innen utvikling. Den har spesialiserte avdelinger som bruker denne kunnskapen til å gi råd til land på områder som helse, utdanning, ernæring, finans, rettsvesen, lov og miljø.
En annen del av banken, Verdensbankinstituttet, tilbyr opplæring til myndigheter og andre tjenestemenn i verden gjennom lokale forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

Hvordan Verdensbanken ble opprettet

Verdensbanken ble opprettet i 1944 for å hjelpe til med å gjenoppbygge Europa og Japan etter andre verdenskrig. Det offisielle navnet var International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Da den startet sin virksomhet i 1946, hadde den 38 medlemmer. I dag er de fleste land i verden medlemmer.

Trenger vi en verdensbank?

Uten et sted som Verdensbanken å låne penger fra, ville verdens fattigste land hatt få, om noen, måter å finansiere sårt tiltrengte utviklingsprosjekter på. Prosjektene er essensielle for å hjelpe folk til å bli utdannet, leve sunt, få jobb og bidra som aktive borgere.

Lån og Verdensbanken

Banken låner ut penger til mellominntektsland til lavere rente enn rentene på lån fra forretningsbanker. I tillegg låner banken ut penger uten rente til de fattigste utviklingslandene, de som ofte ikke kan finne andre kilder til lån. Land som låner fra banken har også mye lengre tid til å betale tilbake på lån enn det kommersielle banker tillater og trenger ikke å begynne å betale tilbake på flere år.

Kilde til penger

Banken låner pengene den låner ut. Den har god kreditt fordi den har store, godt forvaltede finansielle reserver. Dette betyr at den kan låne penger til lave renter fra kapitalmarkeder over hele verden for så å låne penger til utviklingsland på svært gunstige vilkår.

Bankens finansielle reserver kommer fra flere kilder – fra midler samlet inn i finansmarkedene, fra inntjening på investeringene, fra avgifter innbetalt av medlemslandene, fra bidrag fra medlemmene (spesielt de rikere) og fra lånelandene selv når de betaler. tilbake lånene sine.

Banken låner bare ut en del av pengene som trengs til et prosjekt. Resten må lånelandet hente fra andre kilder eller bruke egne midler. Til slutt, siden landet må betale tilbake lånene sine, ender det opp med å betale for det meste, om ikke hele, selve prosjektet.

Verdensbankens lån hjelper land:

• Gi trygt drikkevann
• Bygge skoler og utdanne lærere
• Øke jordbrukets produktivitet
• Forvalte skog og andre naturressurser
• Bygge og vedlikeholde veier, jernbaner og havner
• Utvide telenett
• Generere og distribuere energi
• Utvide helsevesenet
• Modernisere

Banken prøver også å oppmuntre til investeringer og utlån fra land, selskaper og private investorer. Det låner også ut penger til å ansette industrieksperter for å hjelpe land med å omforme økonomiene sine for å gjøre dem mer effektive og produktive.
Penger er ikke den eneste typen støtte som banken gir. Ofte er det råd og erfaring bankens medarbeidere kommer med til et prosjekt eller miljømessige og sosiale standarder som også er viktige.

You may also like...