Dette er bankene med høyeste og laveste gebyrene

Hoyeste gebyrene

De tre tabellene viser summen av etableringsgebyr og termingebyr på henholdsvis ett, fem og ti år. Vi har tatt med de 10 långiverne med de høyeste gebyrene, og de 10 laveste.

Sett på ett års sikt har Ørland Sparebank høyest gebyrer. I den banken er etableringsgebyret på 4.500 kroner, og termingebyret på 480 kroner per år. Også på fem år har Ørland Spb de høyeste gebyrene med 6.900 kroner. På 10 år blir de forbigått av flere banker, fordi det er en del som har årlige termingebyrer på 600 kroner.

Handelsbanken ligger høyest på 10 års sikt med 10.200 kroner i gebyrer. Etableringsgebyret er på 3.000 kroner, og termingebyrene 720 kroner per år. Handelsbanken oppgir normalpriser i motsetning til flertallet som oppgir «fra-priser». Derfor kan gebyrer og renter være lavere i Handelsbanken (og høyere). I banker med fra-renter blir renten svært ofte høyere enn den laveste som er oppgitt.

Fornebubanken ligger blant bankene som har høyest gebyrer på alle tidsintervaller. Etableringsgebyret er 3.500 kroner, og de årlige termingebyrene er 600 kroner.

Noen banker har også en prissetting av etableringsgebyret ved at de oppgir hva de minimum er. Dermed vil helt sikkert en del av disse lånekundene oppleve at etableringsgebyret er større enn det som er oppgitt som minimum.

Det er fire boliglånsgivere som verken tar etableringsgebyr eller termingebyr. Dette er:

  • Boligkreditt
  • Din Bank
  • Eiendomskreditt
  • Sbanken.

Gjennomsnittlig etableringsgebyr er nå på 1.974 kroner. Årlig termingebyr er 474 kroner i gjennomsnitt.

Du kan se en alfabetisk oversikt over alle boliglånsgiverne i landet nederst i artikkelen.

Boliglånsgiver5 årBoliglånsgiver10 år
Ørland Sparebank6 900Handelsbanken10 200
Handelsbanken6 600Fornebubanken9 500
Fornebubanken6 500Harstad Sparebank9 500
Harstad Sparebank6 500SpareBank 1 Nord-Norge9 500
SpareBank 1 Nord-Norge6 500Sparebanken Sør9 500
Sparebanken Sør6 500Tinn Sparebank9 400
Gildeskål Sparebank6 000Ørland Sparebank9 300
Klepp Sparebank6 000Gildeskål Sparebank9 000
Nesset Sparebank6 000Klepp Sparebank9 000
Selbu Sparebank6 000Nesset Sparebank9 000
Totens Sparebank6 000Selbu Sparebank9 000
Totens Sparebank9 000
Boliglånsgiver5 årBoliglånsgiver10 år
Boligkreditt.no (Spb Øst)0Boligkreditt.no (Spb Øst)0
Din Bank (Spb Øst)0Din Bank (Spb Øst)0
Eiendomskreditt0Eiendomskreditt0
Skandiabanken0Skandiabanken0
Landkreditt Bank1 000Landkreditt Bank1 000
Flekkefjord Sparebank1 500Flekkefjord Sparebank1 500
BN Bank1 800Oslo Pensjonsforsikring3 200
Oslo Pensjonsforsikring2 350BN Bank3 600
SkagerakDirektebank2 400Akershus Fylkeskommunale PK4 340
Kvinesdal Sparebank2 900SkagerakDirektebank4 800

De største bankene har noe høyere gebyrer enn gjennomsnittet. Danske Bank tar 2.200 kroner i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. DNB tar 1.750 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr. Nordea tar 600 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr.

You may also like...