Dette er bankene med høyeste og laveste gebyrene

De tre tabellene viser summen av etableringsgebyr og termingebyr på henholdsvis ett, fem og ti år. Vi har tatt med de 10 långiverne med de høyeste gebyrene, og de 10 laveste.

Sett på ett års sikt har Ørland Sparebank høyest gebyrer. I den banken er etableringsgebyret på 4.500 kroner, og termingebyret på 480 kroner per år. Også på fem år har Ørland Spb de høyeste gebyrene med 6.900 kroner. På 10 år blir de forbigått av flere banker, fordi det er en del som har årlige termingebyrer på 600 kroner.

Handelsbanken ligger høyest på 10 års sikt med 10.200 kroner i gebyrer. Etableringsgebyret er på 3.000 kroner, og termingebyrene 720 kroner per år. Handelsbanken oppgir normalpriser i motsetning til flertallet som oppgir «fra-priser». Derfor kan gebyrer og renter være lavere i Handelsbanken (og høyere). I banker med fra-renter blir renten svært ofte høyere enn den laveste som er oppgitt.

Fornebubanken ligger blant bankene som har høyest gebyrer på alle tidsintervaller. Etableringsgebyret er 3.500 kroner, og de årlige termingebyrene er 600 kroner.

Noen banker har også en prissetting av etableringsgebyret ved at de oppgir hva de minimum er. Dermed vil helt sikkert en del av disse lånekundene oppleve at etableringsgebyret er større enn det som er oppgitt som minimum.

Det er fire boliglånsgivere som verken tar etableringsgebyr eller termingebyr. Dette er:

  • Boligkreditt
  • Din Bank
  • Eiendomskreditt
  • Sbanken.

Gjennomsnittlig etableringsgebyr er nå på 1.974 kroner. Årlig termingebyr er 474 kroner i gjennomsnitt.

Du kan se en alfabetisk oversikt over alle boliglånsgiverne i landet nederst i artikkelen.

Boliglånsgiver 5 år Boliglånsgiver 10 år
Ørland Sparebank 6 900 Handelsbanken 10 200
Handelsbanken 6 600 Fornebubanken 9 500
Fornebubanken 6 500 Harstad Sparebank 9 500
Harstad Sparebank 6 500 SpareBank 1 Nord-Norge 9 500
SpareBank 1 Nord-Norge 6 500 Sparebanken Sør 9 500
Sparebanken Sør 6 500 Tinn Sparebank 9 400
Gildeskål Sparebank 6 000 Ørland Sparebank 9 300
Klepp Sparebank 6 000 Gildeskål Sparebank 9 000
Nesset Sparebank 6 000 Klepp Sparebank 9 000
Selbu Sparebank 6 000 Nesset Sparebank 9 000
Totens Sparebank 6 000 Selbu Sparebank 9 000
Totens Sparebank 9 000
Boliglånsgiver 5 år Boliglånsgiver 10 år
Boligkreditt.no (Spb Øst) 0 Boligkreditt.no (Spb Øst) 0
Din Bank (Spb Øst) 0 Din Bank (Spb Øst) 0
Eiendomskreditt 0 Eiendomskreditt 0
Skandiabanken 0 Skandiabanken 0
Landkreditt Bank 1 000 Landkreditt Bank 1 000
Flekkefjord Sparebank 1 500 Flekkefjord Sparebank 1 500
BN Bank 1 800 Oslo Pensjonsforsikring 3 200
Oslo Pensjonsforsikring 2 350 BN Bank 3 600
SkagerakDirektebank 2 400 Akershus Fylkeskommunale PK 4 340
Kvinesdal Sparebank 2 900 SkagerakDirektebank 4 800

De største bankene har noe høyere gebyrer enn gjennomsnittet. Danske Bank tar 2.200 kroner i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. DNB tar 1.750 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr. Nordea tar 600 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr.